Sportas

Jaunimo ir sporto reikalų komisija ragina Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją nedelsiant imtis veiksmų kovojant su manipuliavimu sporto varžybomis

2022 m. spalio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, spalio 12 d. posėdyje aptarusi manipuliavimo sporto varžybų rezultatais problematiką ir reglamentavimo klausimus, siūlo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai parengti teisės aktų, reikalingų Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliacijų sporto varžybomis ratifikavimui ir kovos su manipuliavimu sporto varžybomis stiprinimui, projektus.

„Manipuliavimas sporto varžybomis – viena didžiausių grėsmių šiandienos sporte, todėl sprendžiant šį svarbų klausimą negalima delsti“,  – pabrėžia komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna.

Posėdyje dalyvavęs už sąžiningą žaidimą Lietuvos krepšinio federacijoje atsakingas Giedrius Grybauskas pažymėjo, kad, skirtingai nei kovojant prieš dopingo vartojimą, manipuliavimo sporto varžybomis srityje nėra antimanipuliavimo organizacijos, antimanipuliavimo veiklai nėra skiriama valstybės biudžeto lėšų ir darbuotojų. Pasak jo, siekiant efektyviau kovoti su manipuliavimu sporto varžybomis teisinis reglamentavimas šioje srityje nėra pakankamas.

Kaip pirmą svarbų žingsnį G. Grybauskas įvardijo Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliacijų sporto varžybomis ratifikavimą: 2014 m. Lietuva kartu su kitomis Europos Tarybos valstybėmis Šveicarijoje pasirašė, tačiau dar neratifikavo Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliacijų sporto varžybomis (vadinamoji Makolino konvencija). Tikimasi, kad Konvencija taps veiksminga priemone tarptautiniu mastu kovojant su šiuo reiškiniu. Dokumente daugiausia dėmesio skiriama tarptautinio bendradarbiavimo ir prevencijos priemonėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, keitimuisi informacija, asmens duomenų apsaugai, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės) nustatymui. Šiuo metu Konvenciją yra pasirašiusios 39 valstybės, iš jų – 7 (3 Europos Sąjungos šalys) ją ratifikavo.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas informavo, kad ministerijoje ne kartą diskutuotas kovos su manipuliavimo sporto varžybomis klausimas. Pasak jo, sekant Konvenciją ratifikavusios Danijos pavyzdžiu, kovos su manipuliavimu sporto varžybomis funkciją galima būtų deleguoti Lietuvos antidopingo agentūrai. Ministerijos prašymu Lietuvos antidopingo agentūra yra parengusi veiksmų planą, kaip galėtų būti vykdoma kovos su manipuliavimo sporto varžybomis politika.

Posėdyje dalyvavusi Lietuvos antidopingo agentūros patarėja Kornelija Tiesnesytė pristatė komisijos nariams veiksmus, kuriuos per ateinančius metus būtų galima įgyvendinti. Be teisės aktų dėl Konvencijos ratifikavimo pateikimo planuojama organizuoti mokymus, siekiant didinti problemos žinomumą, parengti e-mokymų programą sportininkams, treneriams ir kitiems specialistams bei įdiegti pranešimų sistemą apie sporto integralumo pažeidimus. Šiems veiksmams įgyvendinti būtinas finansavimas, kuris, pasak viceministro L. Obcarsko, kitiems metams planuojamas ir neturėtų būti kliūtis.

Posėdžio dalyviai pritarė, kad kovai su manipuliavimu sporto varžybomis mūsų šalyje būtinas didesnis dėmesys.

„Tikiuosi, kad ateinančiais metais šią problemą pradėsime spręsti rimčiau“, – pažymėjo komisijos pirmininkas V. Alekna.

Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą