Studijos - Karjera

Jau 90 % Vilniaus mokyklų pradinėse klasėse diegia informatikos ir technologinės kūrybos pamokas

Po sėkmingo Vilniaus miesto pradinėse mokyklose praėjusiais metais vykusio pilotinio projekto, į kurį įsitraukė 26 mokyklos, sostinė plečia informacinių technologijų integraciją pradiniame ugdyme. Šiandien Vilniaus miesto meras pasveikino 86 mokyklas, prisijungusias prie trejus metus vyksiančių mokymų, kurie įgalins pradinių klasių mokytojus integruoti informacines technologijas į savo pamokas.

„Informacinių technologijų mokymas ir programavimas yra apie tai, kad žmonijos mąstymo įgūdžiai galėtų prisitaikyti prie šiuolaikinių aplinkybių ir nuolat kintančios aplinkos. Kompiuteris tampa įrankiu kaip ir knyga ar bet kas kitas. Labai džiaugiuosi, kad Vilniuje pirmieji ėmėme strategiškai taikyti informacines technologijas pradiniam ugdymui, o dabar ir kiti miestai seka mūsų pavyzdžiu. Turime tikslą tai išvystyti visose mokyklose, kad visi vaikai mokytųsi ateičiai būtinų kompetencijų ir iš šio projekto pasiimtų kiek įmanoma daugiau. Džiaugiuosi, kad gausiai plečiasi dalyvaujančių projekte mokyklų ratas Vilniaus mieste“, mokyklų atstovams sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Iš viso į projektą jau įsitraukė 90 proc. Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo mokyklų, turinčių pradinio ugdymo klases. Likusios mokyklos integruoja informacines technologijas dalyvaudamos nacionaliniuose projektuose arba bus pakviestos prisijungti kitąmet. Iš šiose mokyklose su pradinių klasių vaikais dirbančių mokytojų, jau 58 proc. prisijungė prie platformos ir įsitraukė į mokymus, kurių metu įgys naujų ar plėtos turimas kompetencijas, kaip kūrybiškai technologijas panaudoti ugdymo procese. Šiose mokyklose dirbantys mokytojai moko apie 25 tūkstančius Vilniaus mokinių.

Apie projekto įgyvendinimo naudą visuomenei įžvalgomis dalinosi Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė: „Ypač pandemija padėjo suvokti, kad informacinės technologijos yra būtinybė, nuo kurios niekur nepabėgsime. Ugdydami vaikus turime siekti, kad jie užaugtų ne pasyvūs technologijų vartotojai, o sąmoningi kūrėjai, suprantantys, kaip galima panaudoti technologijas sprendžiant įvairius iššūkius bei turimais įrankiais sukurti naujus dalykus. Labai džiugu, kad net 90 proc. Vilniaus mokyklų spėjo prisijungti prie projekto. Mūsų tikslas kad visi Vilniaus mokytojai integruotų informacines technologijas pradinio ugdymo pamokose.“

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su organizacija „Vedliai”. „Vedlių“ mokymosi sistemą sudaro skaitmeninė platforma (elektroninis vadovėlis ir pratybos), IT integruotas į mokomuosius dalykus bei reguliarios konsultacijos. Per vienerius mokymų metus mokytojai dalyvauja 18-oje užsiėmimų, kuriuos sudaro virtualūs susitikimai su mentoriais, o įgytos žinios pritaikomos klasėje. Programos mokymų turinį sudaro skaitmeninio raštingumo ir kūrybinio programavimo, 3D modeliavimo, dirbtinio intelekto, istorijų pasakojimo, duomenų ir virtualios realybės kursai. 

Mokymų metu projekte dalyvaujantys mokytojai gilina žinias apie technologinių konceptų supratimą, atlieka praktines kūrybines užduotis, įgytas žinias pritaiko vesdami pamoką vaikams. Siekiama, kad pradinių klasių mokytojai efektyviai panaudotų informacines technologijas ne tik skaitmeninio raštingumo ugdymui, bet taip pat skatintų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą tikslingai panaudoti įgūdžius kuriant naujus dalykus. Šios platformos pagalba vedamos ypač įtraukios, vaikus motyvuojančios pamokos, kurių metu mokiniai kuria ir įgyvendina įvairius projektus – pavyzdžiui, projektuoja žaidimų aikšteles ar užsiima žaidimų, kuriuose sprendžiami matematiniai uždaviniai, programavimu. 

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Pranešimą paskelbė: Aurelija Dermantė, Vilniaus miesto savivaldybė

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą