Noriu paklausti

Įmonės finansų planavimas

Finansų planavimas reiškia tai, kad jūs turite sugebėti numatyti, t.y. prognozuoti ir planuoti. Daugelis šią žmogaus savybę laiko pagrindine savybe kurią būtina turėti žmogui jei jis nori būti geras vadovas, nes finansų planavimas yra neatsiejama sėkmingo verslo dalis, kuri privalo figūruoti visur kai yra kuriamas ar įgyvendinamas verslo planas.
Finansų valdymas – Tai toks visų įmonės pajamų, išlaidų ir kitų rūšių finansų planavimas tam kad būtų užtikrintas įmonės vystymasis. Kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo savo funkcinių interesų privalo būti susipažinęs su finansų valdymo mechanika ir jos kontroliavimu bent jau kiek yra būtina žinoti tam tikras pareigas einančiam asmeniui.
Finansų planavimas: užduotys
• Reprodukcinio proceso finansinis aprūpinimas. Tai toks finansų planavimas kuris užtikrina įmonės pelną, gedimų tvarkymą ir t.t.

• Visų akcininkų ir kitų investuotojų interesų stebėjimas ir vykdymas. Verslo planai, kurie apibendrina visą investicinį projektą investuotojams yra pagrindinis dokumentas kuris stimuliuoja kapitalo atsiradimą. Finansų planavimas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi verslo plano, kitu atveju galima prarasti investuotojus.

• Įmonės įsipareigojimų vykdymo garantavimas biudžetiniams ir nebiudžetiniams fondams, bankams ir kitiems kreditoriams. Optimali įmonės kapitalo struktūra atneša maksimalų pelną.

• Atsargų identifikavimas ir išteklių mobilizavimas, siekiant veiksmingiau naudoti pelną ir kitas pajamas. Tiksliau visų likučių realizavimas, kad nuostoliai būtų minimalūs.

Finansų planavimo pagrindinis tikslas yra pajamų susiejimas su išlaidomis. Jei pajamų suma viršija išlaidų sumą skirtumas keliauja į rezervinį fondą, jei išlaidos yra didesnės už pelną tai skirtumas yra dengiamas asmeniniais pinigais, vertybiniais popieriais, imant kreditus, gaunant paramą ir t.t.

Šaltinis: http://www.findep.lt/straipsniai/imones-finansu-planavimas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą