Studijos - Karjera

Europos švietimo ir inovacijų forume MRU rektorė kvietė didinti jaunosios kartos motyvaciją rinktis akademinę karjerą

Birželio 23 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė dalyvavo Europos švietimo ir inovacijų forume (angl. Education and Innovation Summit), kurį Briuselyje surengė Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas.

Forumą atidariusi Europos komisarė Marija Gabriel (Mariya Gabriel), kuruojanti inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalus, apžvelgė mokslo ir inovacijų vaidmenį Europos ateičiai bei akcentavo inovatyvaus švietimo reikšmę visuomenės pažangai. 

Į forumą pakviesti Europos Sąjungos inovatyvių aukštojo mokslo įstaigų ir verslo lyderiai, startuolių kūrėjai, studentų organizacijų atstovai ir švietimo politikos formuotojai dalijosi įžvalgomis ir patirtimi,  kaip švietimas tampa inovacijų varikliu. Diskusijos dalyviai iš viso pasaulio svarstė, kaip skatinti kūrybiškumą, verslumą ir profesinį pasirengimą visų pakopų švietimo procese, aptarė talentų ugdymo ir kitas aktualias Europos universitetų strategijos (angl. European Strategy for Universities) įgyvendinimo ir Inovacijų darbotvarkės (angl. Innovation Agenda) problemas. 

Pristatydama pranešimą apskritojo stalo diskusijoje apie talentų pritraukimą į tiriamąją mokslinę veiklą ir tvarios akademinės karjeros sąlygų užtikrinimą MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė akcentavo būtinybę didinti jaunosios kartos motyvaciją rinktis akademinę karjerą, didinti akademinės ir tiriamosios mokslinės veiklos patrauklumą, skatinti kūrybiškumą, mokslo ir verslo sinergiją, sudaryti palankias sąlygas derinti akademinę ir tiriamąją mokslinę veiklą su šeimos poreikiais. Rektorė pasidalijo MRU patirtimi gerinant švietimo ir mokslo darbuotojų galimybes siekti aukštų akademinių pasiekimų, įsitraukti į praktines veiklas bei prisidėti prie lyderystės ir verslumo skatinimo, pilietinės visuomenės stiprinimo.

„Nacionalinės perspektyvos turi orientuotis į bendrą Europos kryptį“, – sakė prof. dr. I. Žalėnienė. Ji atkreipė dėmesį, kad universitetai yra pasirengę diegti naujoves, glaudžiai bendradarbiaudami su verslu, vietos valdžios ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau inovatyvaus švietimo organizavimo galimybės, be kita ko, priklauso ir nuo nacionalinės švietimo politikos, teisinio reglamentavimo bei finansavimo.      

Pranešimą paskelbė: Jurga Strimaitienė, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą