Studijos - Karjera

Estijos mokslų akademijos prezidentui – Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas

2018 metų gegužės 4 dieną Klaipėdos universiteto (KU) garbės daktarų gretos pasipildys dar viena iškilia asmenybe – tai profesorius Tarmo Soomere, Estijos mokslo akademijos prezidentas, Talino technikos universiteto profesorius. Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas profesoriui suteikiamas už indėlį į jūrinius mokslus, studijas ir ilgametį bendradarbiavimą.

Šiuo metu prof. T. Soomere yra Estijos mokslų akademijos prezidentas, Talino technologijų universiteto (TUT), Kibernetikos instituto Bangų inžinerijos laboratorijos vadovas. Be to, šiuo metu koordinuoja daugelį Europos Sąjungos, , Baltijos jūros regiono – pan-Baltic ir nacionalinių mokslo projektų. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys susijusios su bangomis: Rosbio bangų taikymas, vidinių ir paviršinių bangų teorija bei modeliavimas, ypatingą dėmesį skiriant priekrantės procesams. 2013 metais prof. T. Soomere apdovanotas Baltijos mokslų akademijų medaliu už ypatingą indėlį į Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo jūriniuose moksluose rezultatą.

Mokslininkas glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros darbuotojais ir studentais. Nuo 2009 metų prof. T. Soomere Klaipėdos universitete skaito „Bangų dinamikos“ kursą antros studijų pakopos studentams. Be to, savo iniciatyva skaito paskaitų ciklą „Sėkmingų straipsnių receptai“, skirtą doktorantams ir jauniems mokslininkams. Prof. T. Soomere yra Klaipėdos universiteto Fizinės geografijos doktorantūros komiteto narys, dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų konkurso komisijos narys.

2011 metais prof. T. Soomere Klaipėdos universitete organizavo Tarptautinę vasaros mokyklą „Prevenciniai krantų zonos apsaugos metodai“, paskaitas skaitė mokslininkai iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Estijos ir Rusijos. 2015 metais Klaipėdos universitete organizavo mokymus dėstytojams iš Kazachstano, Izraelio ir Azerbaidžano. Profesoriaus iniciatyva Klaipėdos universitetas pakviestas tapti Europos jūros valdybos (angl. European Marine Board) nariu.

Gegužės 4 d. KU Mažojoje auloje vyks iškilmingas Klaipėdos universiteto Senato posėdis, skirtas prof. Tarmo Soomere inauguracijai į Klaipėdos universiteto Garbės daktarus. 13 val. vyks atvira prof. Tarmo Soomere paskaita „Daugialypiai klimato kaitos modeliai rytiniame Baltijos jūros regione“ ir diskusija, 15 val. – Inauguracijos iškilmės.

Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas suteiktas 23-ims iškilioms asmenybėms, tarp jų: Klaipėdos universiteto įkūrimo iniciatoriui Alfonsui Žaliui, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui profesoriui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos verslininkui, LR Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarui Bronislovui Lubiui, kitiems nusipelniusiems žmonėms.

Pranešimą paskelbė : Rasa Ramonaitė, Klaipėdos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą