Gamta ir gyvūnai

Espo konvencijos šalys priėmė pakartotinį sprendimą dėl Baltarusijos atominės elektrinės Astrave

Penktadienį Ženevoje (Šveicarija) aukšto lygio atstovų susitikimu baigėsi 4 dienas trukęs Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) šalių 9-asis susitikimas.

 Jame dalyvavo 300 dalyvių: vyriausybinių institucijų atstovai iš 46 valstybių, tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

 Bendru Espo konvencijos šalių sutarimu po vykusių intensyvių ir konstruktyvių diskusijų, buvo patvirtinti aplinkosauginei bendruomenei svarbūs sprendimai, susiję su sėkminga tolimesne Espo konvencijos veikla.

 Lietuvai svarbiausi šio susitikimo metu patvirtinti sprendimai: sprendimas dėl Baltarusijos įsipareigojimų pagal Espo konvenciją neįvykdymo eksploatuojant Baltarusijos atominę elektrinę Astrave ir sprendimas dėl Baltarusijos nacionalinės teisės neatitikties Espo konvencijai.

 Sprendimu dėl Baltarusijos AE Espo konvencijos šalys dar kartą vieningai patvirtino Baltarusijos pažeidimus vystant šį projektą, įpareigojo Baltarusiją ateityje tinkamai taikyti šios konvencijos reikalavimus ir konstatavo nepakankamą pažangą vykdant Espo konvencijos Įgyvendinimo komiteto rekomendacijas. 

 Sprendime dėl Baltarusijos teisės aktų neatitikties ne tik konstatuotas pažeidimas, bet ir pateikiamos rekomendacijos, kokių veiksmų reiktų imtis Baltarusijai, siekiant tinkamai perkelti Espo konvencijos reikalavimus į nacionalinę teisę.

 „Lietuva, būdama Baltarusijos kaimynine valstybe, sveikina šiuos Espo konvencijos šalių sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo įgyvendinimą, skaidrias procedūras ir tinkamą kaimyninių valstybių visuomenės ir institucijų informavimą bei jų teisių užtikrinimą įgyvendinant projektus, galinčius turėti tarpvalstybinį poveikį kaimyninėms šalims“, – sako šiame susitikime dalyvavusi aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Espo konvencijos šalių susitikimo metu priimti ir kiti sprendimai: sprendimas dėl 2024-2026 m. finansinių susitarimų, sprendimas dėl ilgalaikės strategijos ir Espo konvencijos bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) protokolo darbo plano veiksmų plano priėmimo, sprendimai dėl kitų valstybių įgyvendinamų veiklų ir teisės aktų pažeidimų.

 Taip pat priimtas dar iki Ženevos susitikimo sukėlęs daugiausiai diskusijų rekomendacinio pobūdžio dokumentas  – poveikio sveikatai vertinimo atliekant SPAV vadovas. Jis nustato kriterijus, kuriais valstybės galės vadovautis atliekant planų ar programų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris yra sudėtinė SPAV dalis.

 

Pranešimą paskelbė: Audris Kutrevičius, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą