Studijos - Karjera

Dokumentinių filmų festivalyje – diskusija apie Lietuvos atgimimo kelią dokumentiniame kine

Vykstant Vilniaus dokumentinių filmų festivaliui, rugsėjo 29 d., šeštadienį, 13.00–15.00 val. Skalvijos kino centre (2-oje kino centro salėje, A. Goštauto g. 2, Vilnius) vyks apskritojo stalo diskusija „Komunizmo griūtis ir Lietuvos nepriklausomybė dokumentiniame kine“, į kurią visus maloniai kviečiame. Diskusiją organizuoja Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetas drauge su Vilniaus dokumentinių filmų festivaliu.

Šių laikų Lietuvos istorijoje 9 deš. antroji pusė ir 10 deš. pradžia – ypatingas laikas, kai Lietuva, atsiskirdama nuo Sovietų Sąjungos, paskatino jos griūtį ir tapo nauja, dinamiška socialine ir politine erdve. Baigėsi totalitarinio valdymo periodas ir prasidėjo sudėtingų demokratinių permainų Lietuvos ir kitų Baltijos šalių visuomenėms metas.

Svarbi šio istorinio virsmo refleksijos forma yra dokumentiniai filmai ir TV reportažai, kurie neginčijamai formuoja mūsų santykį su praeitimi. Tiesiogiai iš įvykių vietos filmuoti reportažai ir kino kronikos, atspindinčios politinius mitingus, visuomeninius judėjimus, pristatančios jų organizatorius ir dalyvius, atsirado ne tik Lietuvos kino studijos kūrėjų ar Lietuvos televizijos žurnalistų, bet ir nepriklausomų operatorių iniciatyva. Šiandien mažai kas prisimena režisierius ir operatorius, kurie rizikingomis sąlygomis kruopščiai fiksavo „Dainuojančiąją revoliuciją“, kuri į miestų gatves išvedė pasiilgusių laisvės ir demokratijos žmonių minias.

Nors Sąjūdžio epocha sulaukė plačių ir įvairiapusiškų istorinių bei politinių tyrinėjimų, gausi audiovizualinė medžiaga vis dar stokoja didesnių diskusijų ir tyrimų. Tad prie apskritojo stalo kalbėsime apie tai, kaip reikšmingos politinės ir socialinės transformacijos, vykusios 1988–1991 metais, atspindimos ir reflektuojamos Lietuvos dokumentiniame kine ir ką jos mūsų laikų žmonėms (ypač jaunajai kartai) atskleidžia apie Lietuvos visuomenę bei jos kaitą. Taip pat – kokį pokomunistinės transformacijos naratyvą Lietuvoje generuoja skirtingų kartų kūrėjų dokumentinis kinas? Kuo šis naratyvas savitas ir svarbus nacionalinės ir tarptautinės atminties kontekste? Kas buvo šių įvykių metraštininkai? Ką jiems pavyko užfiksuoti ir kokia medžiaga liko už viešojo diskurso ribų?  Kodėl?

Diskusijoje dalyvaus žurnalistė Liudvika Pociūnienė, režisieriai Vytautas Damaševičius, Agnė Marcinkevičiūtė,  Audrius Stonys, Edmundas Zubavičius ir Giedrė Žickytė. Diskusiją moderuos ir joje dalyvaus Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto kino ir medijų tyrėjai dr. Anna Mikonis-Railienė, dr. Mantas Martišius ir dr. Renata Šukaitytė.

Paskata diskusijai tapo šiais metais minima 30 metų sukaktis kai buvo išrinkta ir pradėjo aktyvią veiklą Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė ir šiuo metu VU Komunikacijos fakultete atliekamas tyrimas „Politinis lūžis ekrane: pokomunistinė transformacija Lietuvos dokumentiniame kine ir videomedžiagoje“, kurį remia Lietuvos mokslo taryba.

Su Vilniaus dokumentinių filmų festivalio programa galima susipažinti interneto svetainėje http://vdff.lt

Pranešimą paskelbė: Aurelija Andriekutė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą