Gamta ir gyvūnai

Didės mokesčio už aplinkos teršimą tarifai

Seimas priėmė Mokesčio už aplinkos teršimą ir Mokesčių administravimo įstatymų pataisoms (projektai Nr. XIIIP-4033(3), Nr. XIIIP-4034(2), kuriomis nutarta padidinti taikomus mokesčio tarifus, atsižvelgiant į teršalų daromą poveikį aplinkai, jų kenksmingumą, nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus mažinti aplinkos taršą ir taršos mažinimo sąnaudas. Tokiu būdu, pasak pasiūlymų iniciatorių, siekiama skatinti ūkinės veiklos vykdytojus mažinti šią taršą.

Įstatymas nustato mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, iš mobiliųjų taršos šaltinių, teršimą gaminių atliekomis, pakuočių atliekomis ir sąvartyne šalinamomis atliekomis.

Priimtais pakeitimais nuspręsta išplėsti teršalų, išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių, sąrašą, nustatyti griežtesnę atsakomybę ir didesnį mokestį už iš stacionarių taršos šaltinių išmestą normatyvus viršijantį nedeklaruotą (nuslėptą) teršalų kiekį.

Pagal naujas nuostatas, privalomos pakuočių ir gaminių apskaitos netvarkantiems mokesčio mokėtojams už nedeklaruotą (nuslėptą) kiekį mokestis bus skaičiuojamas taikant 2 proc. tarifą nuo prekių apyvartos, taip skatinant mokesčio mokėtojus tvarkyti apskaitą ir neslėpti mokesčių.

Įstatymu taip pat nutarta atsisakyti mokesčio lengvatų taikymo tam tikrose srityse už taršą iš mobilių taršos šaltinių, nes tai nesuderinama su ES teise ir nepagrįstai suteikiamos palankesnės sąlygos vieniems ūkio subjektams prieš kitus.

Naujos nuostatos nuo 2022 m. leis nustatyti mažesnius mokesčio tarifus pakuotėms, kurios tinkamos pakartotinai naudoti ar perdirbti, ir didesnius mokesčio tarifus neperdirbamoms pakuotėms, kurios tapusios atliekomis, gali būti tik arba panaudojamos energijai gauti, arba šalinamos.

Pagal priimtas pataisas mokesčio objektu taip pat taps žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, registruojami pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre. Atsižvelgiant į ne keliais judančių mechanizmų, naudojamų žemės ūkio veiklai, galią, tarifas sieks nuo 0 iki 600 eurų.

Aplinkos ministerijos įgaliota institucija bus atsakinga už mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą, o už mokesčio sumokėjimo teisingumą – Valstybinė mokesčių inspekcija.

Už pagrindinio teisės akto pakeitimus balsavo 77 Seimo nariai, susilaikė 5 parlamentarai.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą