Studijos - Karjera

Darbą pradeda Panevėžio mokymo centro direktorius D. Bakšys

Gegužės 25 d. darbą pradeda Panevėžio mokymo centro direktoriumi išrinktas Donatas Bakšys. Naujasis profesinės mokyklos vadovas konkurso būdu paskirtas penkerių metų kadencijai.

„Tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tiek socialiniai partneriai ir profesinės mokyklos bendruomenė kėlė aukštus standartus būsimam vadovui. Tai stiprus regioninis centras, kuriam reikalingas ambicingas ir iššūkius drąsiai priimantis lyderis, prisidėsiantis prie profesinio mokymo sistemos plėtojimo ir profesinio mokymo kokybės gerinimo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

„Norime, kad Panevėžio mokymo centras būtų atvira, inovatyvi ir nuolat tobulėjanti institucija, kuri atliepia besimokančiųjų, darbo rinkos ir šalies poreikius, o ją baigusių mokinių kompetencijos būtų pripažįstamos ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu“, – sako direktorius D. Bakšys.

Pasak jo, Panevėžio mokymo centras numato tobulinti profesinio mokymo kokybę, didinti bendrojo išsilavinimo ir profesinio mokymo prieinamumą, įtraukiojo ugdymo galimybes, plėsti pameistrystės programą bei suaugusiųjų profesinio mokymo(si) ir profesinės reabilitacijos paslaugas, kurti aplinką, skatinančią ir padedančią mokytis, augti ir tobulėti.

D. Bakšys iki šiol buvo ekonomikos ir verslumo bei informacinių technologijų mokytojas, dirbo ir dėstė Panevėžio kolegijoje, Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete. D. Bakšys yra įgijęs mokslų daktaro laipsnį.

Panevėžio mokymo centre mokosi 2 tūkst. mokinių.

Pranešimą paskelbė: Paulina Janulytė , LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą