Studijos - Karjera

D. Nausėdienė Suvalkų lietuvių mokyklos atidaryme: Lietuva ten, kur yra lietuvių

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį Lenkijoje dalyvavo Suvalkų lietuvių pagrindinės mokyklos atidarymo ceremonijoje.

Sveikinimo kalboje pirmoji ponia pasidžiaugė galimybe susitikti su lietuvybės puoselėtojais krašte, kuris liudija turtingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitį, kuriame itin gausus ir mums visiems brangus lietuviškasis kultūros paveldas ir kuriame gyvena lietuviškąją tapatybę puoselėjanti, ją iš kartos į kartą perduodanti bei glaudžius ryšius su Tėvyne palaikanti lietuvių bendruomenė.

„Lenkijos lietuvių bendruomenės iniciatyvos, susitelkimas ir Lietuvos institucijų skiriama parama leido šiandien atverti Suvalkų lietuvių mokyklos duris. Tai mūsų visų laimėjimas ir investicija į vaikų ateities galimybes. Lituanistinis švietimas suteikia vaikams ir jaunuoliams galimybę giliau pažinti ir suprasti savo šaknis, atveria duris į platesnį pasirinkimą, skatina savo ateitį sieti su Lietuva. Lietuvių kalbą mokantis mūsų diasporos jaunimas gauna prieigą prie unikalių stažuočių, stipendijų, studijų programų ir kitų mūsų šalies teikiamų privalumų“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia pabrėžė, jog mokykla – ne tik architektūrinis pastatas, ypač svarbus ir reikšmingas yra jos turinys, formuojama kultūrinė ir intelektualinė erdvė. D. Nausėdienė išreiškė viltį, kad Suvalkų lietuvių pagrindinė mokykla tampa užgimstančio Suvalkų lietuvių kultūros ir švietimo centro pradžia. Centro, kuriame bus ugdomi Lietuvai atsidavę žmonės, dalyvausiantys sprendžiant Lietuvos valstybei svarbius klausimus ir kuriant jos ateitį.

„Aktyvios Lenkijos lietuvių bendruomenės dėka Suvalkų kraštas tapo tvirta jungtimi, stiprinančia dvišalius kaimyninius Lietuvos ir Lenkijos santykius. Žvelgiant šiandienos iššūkiams į akis, mūsų vienybė kaip niekada svarbi, ji yra dviejų šalių ilgametės draugystės stiprinimo pagrindas“, – teigė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia priminė, jog būtent šiandien Lietuvoje minimos Edukacinės komisijos įkūrimo 250-osios metinės. Ši komisija buvo Lenkijos ir Lietuvos valstybinė švietimo reikalų įstaiga, ji laikoma pirmąja Europoje pasaulietine švietimo ministerija. Komisijos paskirtis – perimti visą švietimą ir jį reformuoti, šviečiant jaunimą atkurti kraštą, tikslas – visuotinis ir privalomas visų luomų vaikų mokymas. D. Nausėdienės žodžiais, tai yra labai vertinga abiejų valstybių istorijos dalis, turėjusi poveikį tolesnei istorijos raidai.

„Nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad savo pavyzdžiu liudijate, jog Lietuva ten, kur yra lietuvių, savo širdyse puoselėjančių meilę Tėvynei, branginančių savo tapatybę ir suvokiančių, kad ją reikia stiprinti. Ačiū, kad branginate ryšį su Lietuva. Lituanistinis ugdymas viso pasaulio lietuvių bendruomenėse ir šeimose yra itin svarbi lietuvių tautos stiprybės ir Lietuvos pilietinės galios prielaida, mus visus įkvepiantis ir įpareigojantis pilietiškumo bei patriotiškumo šaltinis. Tai labai svarbu ne tik Jums, tai labai svarbu ir visai Lietuvai. Tai itin aktualu ir šiandienių geopolitinių iššūkių kontekste“, – akcentavo D. Nausėdienė.

Kartu su naująja mokykla šiuo metu Lenkijoje veikia 5 formalios ir 3 neformalios lituanistinio švietimo įstaigos.

Lietuvos pirmoji ponia D. Nausėdienė yra lituanistinio švietimo pasaulio lietuvių bendruomenėse globėja.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą