Namai

ČEKIJOS ĮMONEI LEISTA VYKDYTI SANDORĮ NT RINKOJE

Konkurencijos taryba leido Čekijos įmonei „BAM CZ Living“ įsigyti 24 proc. Čekijos bendrovės „Konevova living“ akcijų (su jau turimomis iš viso – 49 proc.) ir perimti jos bendrąją kontrolę kartu su likusią akcijų dalį valdančia Lietuvos įmone „Trust Capital“.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2023 m. vasario 21 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Trust Capital“ ir „BAM CZ Living“ bei su jomis susiję ūkio subjektai užsiima nekilnojamojo turto vystymu ir plėtra, įskaitant, bet neapsiribojant, statybų valdymu bei vykdymu, nekilnojamojo turto nuoma. Taip pat bendrovės parduoda elektrą lokaliuoju tinklu, teikia pastatų priežiūros, renginių organizavimo susijusiems subjektams bei viešbučių ir panašių laikinų buveinių paslaugas.

„Konevova living“ Čekijoje vykdo nuomojamo turto, gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, nekilnojamojo turto administracinio ir organizacinio bei ūkinio pobūdžio patariamosios ir konsultacinės veiklos pirkimą, pardavimą, valdymą ir priežiūrą, teikia kitas paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą