Studijos - Karjera

Be šios srities specialistų indėlio negalėtume nė apsipirkti – jų poreikis ateityje tik augs

Pasaulis be elektros energijos atrodytų visiškai kitaip, negu dabar – tamsiu paros metu neveiktų apšvietimas, žmonės negalėtų naudotis interneto, mobiliuoju ryšiu, telefonais, sulėtėtų gamybos procesai, o tam tikrai atvejais jie taptų ir neįmanomi, nevažiuotų elektriniai traukiniai ar elektromobiliai. Pasak Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) novatorės, Elektros inžinerijos katedros vedėjos prof. dr. Sonatos Tolvaišienės, tai tik keletas pavyzdžių, įrodančių, kad elektros nebuvimas ir kiti su jos tiekimu susiję procesai neigiamai paveiktų kasdienį žmonių gyvenimą. Elektros energija, anot jos, itin svarbi visuomenei, o ypač – technologijų vystymuisi. Todėl specialistų, išmanančių šią sritį trūkumas, turėtų neigiamą poveikį kasdieniams procesams.

Kas yra elektros energetikos inžinerija?

Pasak profesorės, elektros energetikos inžinerija – technologijų ir mokslų sritis, kurią sudaro elektros energijos gamyba, perdavimas, paskirstymas ir naudojimas. Ji taip pat susijusi su elektrinių sistemų projektavimu, valdymu, priežiūra ir tobulinimu, siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą efektyviai, patikimai ir saugiai.

„Elektros energetikos inžinierius turi išmanyti elektrotechnikos, elektrinių ir magnetinių laukų, energetikos sistemų, kontrolės bei automatizavimo principus. Jis taip pat turi suprasti elektros energetikos sistemų veikimo principus ir technologijas, tokias kaip elektros generatoriai, perdavimo linijos, transformatoriai, elektros tinklai ir įrenginiai, elektros paskirstymo sistemos, elektros energijos vartojimo įrenginiai. Šios srities specialistai dirba ties projektiniais, techniniais, valdymo klausimais – projektuoja naujas elektros energijos gamybos sistemas, taiko energijos efektyvumo priemones, sprendžia energijos tiekimo ir vartojimo problemas, užtikrina, kad elektros tinklai būtų tinkamai prižiūrimi ir valdomi, o gedimų atveju inžinieriai greitai atkuria elektros tiekimą“ – apie inžinerinę sritį pasakoja S. Tolvaišienė.

Elektros energetikos inžinerijos srities išskirtinumai – kokie jie?

VILNIUS TECH novatorės teigimu, elektros energetika – esminė kasdieninio gyvenimo dalis, užtikrinanti šviesą, šildymą, aušinimą, komunikacijas, transportą ir kitas veiklas. Ši sritis dar ir dinamiška – joje nuolat vyksta naujų technologijų diegimas. Inžinieriai turi sekti naujausias pažangos tendencijas, įgyvendinti naujus sprendimus, siekiant efektyvumo, tvarumo ir patikimumo.

„Elektros energetikos inžinieriai siekia skatinti energijos efektyvumą ir tvarumą. Tai apima mažesnį energijos švaistymą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, išmetamųjų teršalų mažinimą ir elektros tinklų modernizaciją. Šie veiksmai itin svarbūs siekiant ilgalaikės ir aplinkai draugiškos elektros energetikos plėtros“, – pabrėžia profesorė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad elektros energetikos inžinieriai yra svarbiausi dalyviai energijos sektoriaus transformacijoje. Su besiplečiančia atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo, energijos saugojimo technologijų ir elektromobilių plėtra, inžinieriams tenka užduotis ne tik stiprinti elektros energijos tinklus, bet ir projektuoti ir diegti naujas energijos generavimo ir paskirstymo sistemas, įgyvendinti inovatyvias energijos efektyvumo priemones. Pastarųjų techninės žinios ir praktinė patirtis leidžia įgyvendinti tvarumo principus – mažinti iškastinio kuro naudojimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, skatinti energijos šaltinių diversifikaciją.

Kodėl darbo rinkoje reikalingi elektros energetikos specialistai?

Anot S. Tolvaišienės, elektros energetikos inžinieriai atsakingi už elektros energijos tiekimą nuo gamybos iki vartotojų. Jie projektuoja, valdo ir prižiūri elektros energetikos sistemas tam, kad būtų užtikrintas patikimas ir efektyvus elektros energijos tiekimas.

„Šios srities specialistai dirba siekdami užtikrinti elektros energijos sistemų saugumą ir patikimumą. Jie analizuoja elektros tinklus, identifikuoja potencialius gedimus ir įgyvendina priemones, kad būtų išvengta avarijų arba sumažinamas jų poveikis. Elektros energetikos specialistai atsakingi ir už energijos efektyvumo užtikrinimą elektros energijos sistemose – projektuoja ir optimizuoja sistemų veikimą, siekdami sumažinti energijos švaistymą ir padidinti energijos naudojimo efektyvumą. Tai prisideda prie gamtos išteklių taupymo ir aplinkosaugos tikslų“, – sako VILNIUS TECH novatorė.

Elektros energetikos sektorius sparčiai vystosi, jame įgyvendinamos naujos technologijos ir sprendimai. Būtent inžinieriai turi būti šios plėtros priekyje, siekdami efektyviai panaudoti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, energijos saugojimo technologijų ir elektromobilių potencialą. Jie įgyvendina naujoves, įdiegia pažangias sistemas, kad elektros energija būtų naudojama ne tik tvariai, bet ir efektyviai. Šios srities specialistai vaidina svarbų vaidmenį ateities energetikos transformacijoje, kuriant tvarias ir efektyvias energetikos sistemas, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinant švariųjų energetikos technologijų plėtrą. Jų įnašas yra lemiamas siekiant ilgalaikės tvarios energetikos ateities.

Elektros energetikos inžinerijos specialistų karjeros galimybės

Profesorės teigimu, dauguma elektros energetikos inžinerijos specialistų dirba energetikos įmonėse, kuriose gali užsiimti projektavimu, inžinerija, elektros tinklų valdymu arba priežiūra. Šios įmonės gali būti elektros tiekimo bendrovės, elektros tinklų operatoriai, elektros energijos gamintojai ir kitos su energetika susijusios organizacijos.

Šios srities specialistai gali dirbti ir konsultacinėse įmonėse, kurios teikia techninę ekspertizę, projektų valdymo paslaugas arba konsultacijas energetikos srityje, dalyvauti projektuose, susijusiuose su naujų elektros energijos sistemų diegimu, energetinio efektyvumo gerinimu, energetinio tinklo modernizacija. Taip pat – karjerą tęsti valstybės arba vyriausybės institucijose – dalyvauti politikos formavime, reguliavimo procesuose arba energijos sektoriaus valdyme, dirbti energijos reguliavimo agentūrose, Energetikos ministerijoje arba kitose susijusiose institucijose.

„Be to, elektros energetikos inžinerijos specialistai gali kurti savo verslą, susijusį su elektros energetika. Pavyzdžiui, projektuojant ir diegiant atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas arba teikiant specializuotas paslaugas elektros energijos sektoriui. Svarbu paminėti, kad elektros energetikos sektorius – sparčiai besivystanti sritis, todėl karjeros galimybės gali būti plėtojamos, o jos kinta su technologijų pažanga, tvarumo reikalavimais ir energetikos transformacijomis“, – teigia S. Tolvaišienė.

Šiuo metu vyksta Bendrasis priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas, kurio metu registruojami prašymai, laikomi stojamieji egzaminai ir kt.

Daugiau informacijos apie galimybes studijuoti VILNIUS TECH galima rasti čia. Daugiau informacijos apie Elektros energetikos inžinerijos bei kitas Elektronikos fakultete siūlomas studijų programas stojantiesiems galima rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Dalius Stankevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą