Studijos - Karjera

Arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios Almos Adamkienės mirties

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios Almos Adamkienės mirties:

Nuoširdi užuojauta Jo Ekscelencijai Prezidentui Valdui Adamkui dėl mylimos žmonos p. Almos Adamkienės netekties.

Alma Adamkienė savo santūriu pavyzdžiu mokė Lietuvos žmones atjautos, supratimo, meilės. Ji telkė bendraminčius kilniems tikslams, kvietė atsigręžti į stokojančius, menkesnes galimybes turinčius, ypatingą dėmesį skyrė vaikams, jų ugdymui ir švietimui.

Kviečiu visus maldoje prisiminti iškeliavusią tikėjimo seserį Almą.

Tau, Viešpatie, nuolankiai pavedame savo seserį Almą, kurią nuolat lydėjai savo begaline meile. Leisk jai, šiandien iš visų negandų išvaduotai, įeiti į amžinąjį atilsį. Maldaujame tavo gerumą, kad ją nuvestum į savo karalystę, kur nebus nei liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, bet ras ramybę ir džiaugsmą su tavimi.

Pranešimą paskelbė: Živilė Peluritienė, VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą