Gamta ir gyvūnai

Aplinkos viceministrė R. Radavičienė užtikrina Pagirių bendruomenę, kad vandenvietėse naudoti pavojingų cheminių medžiagų nebus galima

Šiandien Seime buvo surengta Seimo nario Algirdo Syso organizuota spaudos konferencija, kurioje Vilniaus rajono Pagirių bendruomenės nariai išsakė abejones dėl šiame rajone statomos gamyklos „Homanit Lietuva“ atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams ir galimo teisės akto keitimo norint įteisinti šios gamyklos veiklą.  

„Išskirtinai dėl Pagirių vandenvietės jokios tvarkos nėra tikslinamos, jokie įstatymų projektai nėra rengiami norint ūkio subjektams palengvinti veiklos sąlygas vandenviečių apsaugos zonose“, – sako aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Anot viceministrės, tiek dabar galiojančiame Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, tiek parengtose jo pataisose, kurias Vyriausybė pateikė Seimui ir dėl kurių diskusijose dalyvavo visos suinteresuotos pusės bei Pagirių bendruomenės atstovai, yra numatytas ir paliekamas draudimas vandenvietėse naudoti pavojingas chemines medžiagas.

Įstatymo pataisose yra tik keli pakeitimai dėl išimčių. Šios išimtys yra tik dėl krašto apsaugos tikslais naudojamų cheminių medžiagų ir specifinėje įrangoje ir įrenginiuose (šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangoje, šilumos siurbliuose, elektros įtampos skirstomuosiuose įrenginiuose) naudojamų fluorintų dujų. Šie įstatymo pakeitimai poveikio aplinkai ar požeminiam vandeniui nedarytų.

R. Radavičienė primena, kad leidimą gamyklos statybai yra išdavusi Vilniaus rajono savivaldybė.

„Aplinkosauginės institucijos principingai siekia, kad aplinkosauginiai reikalavimai būtų įvykdyti ir neleistina veikla būtų negalima. Todėl šiandien „Homanit“ gamykla ir neveikia“, – teigia aplinkos viceministrė.

Jeigu įmonė pradėtų vykdyti savo veiklą, valstybė turi pakankamai įrankių kontroliuoti jos veiklos atitiktį nustatytiems reikalavimams. Prieš veiklos pradžią vyktų speciali patikra, ar visi PAV ataskaitoje ir TIPK leidimo sąlygose nustatyti reikalavimai yra išpildyti. Vertinant situacijos jautrumą, įmonė, vykdant valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, neabejotinai pakliūtų į padidintos rizikos objektų sąrašą. Jei per metus 3 kartus būtų nustatyti gamtosauginių normatyvų viršijimai, tuomet būtų svarstoma galimybė sustabdyti gamyklai išduotą leidimą ir pritaikyti sankcijas.

Taip pat yra patvirtina ūkio subjekto monitoringo programa, kuri apima ir požeminio vandens kokybės stebėseną.

Pagirių vandenvietės apsaugos zona (VAZ) nėra koreguota. Aplinkos ministro įsakymu buvo patikslintas Vandenviečių apsaugos zonų nustatymo aprašas, kuriame atsižvelgiant į gretimų šalių praktiką ir metodologijas numatytos galimybės perskaičiuoti  2 ir 3B juostų VAZ ribas visoje Lietuvoje. Tačiau šie pakeitimai netaikomi Pagirių atvejui, nes 2 VAZ juosta nesiekia „Homanit“ gamyklos teritorijos, o 3A VAZ juosta lieka nepakitusi.

Pranešimą paskelbė: Audris Kutrevičius, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą