Gamta ir gyvūnai

Aplinkos taryboje pasiektas susitarimas dėl Lietuvai svarbaus Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento

Pirmadienį vykusiame Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje ministrai pasiekė bendrąjį požiūrį dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento.

Lietuva teigiamai vertina šį reglamentą, nes supranta poreikį mažinti pakuočių ir pakuočių atliekų kiekį. Pateiktame kompromisiniame pasiūlyme pasiekta pusiausvyra tarp ambicingų reglamento tikslų ir lankstumo valstybėms narėms, kartu suteikiant rinkos dalyviams galimybę pereiti prie tvaresnių sprendimų.

Kompromisiniame tekste buvo numatytos nuostatos dėl pakartotinio naudojimo tikslų, tam tikrų pakuočių tipo draudimo, buvo pasiūlyta nuostata dėl 2040 metų pakartotinio naudojimo ir užpildymo tikslų peržiūros. Derybų metu buvo atsižvelgta į Lietuvai svarbiausius probleminius klausimus dėl esamų užstato sistemų veikimo, galimybės naudoti nacionalinį užstato ženklą po Pakuočių reglamento įsigaliojimo. ES šalių ministrams susitarus dėl šio teisės akto, prasidės derybos su Europos Parlamentu.

Aplinkos tarybos posėdyje taip pat vyko ministrų politinė diskusija apie Direktyvą dėl dirvožemio stebėsenos ir atsparumo bei apie Reglamentą dėl atsparių Europos miškų stebėsenos sistemos.

Pirmuoju teisės aktu siekiama iki 2050 m. užtikrinti ES gerą dirvožemio būklę, sukurti tvirtą ir nuoseklią monitoringo sistemą, didinti galimybes kovoti su klimato kaita, bioįvairovės praradimu, užtikrinti maisto saugumą.

Antro pasiūlymo pagrindinis tikslas – pagerinti turimą informaciją apie Europos miškus, užtikrinti, kad informacija apie miškus būtų pateikiama laiku, tiksliai, nuosekliai, skaidriai, bei palengvinti šios informacijos prieinamumą visuomenei. Renkant ir pateikiant informaciją apie miškus būtų įgyvendinami ES teisės aktai ir politika, susiję su miškų išsaugojimu ir atkūrimu, miškų ekosistemų ir jų funkcijų tvariu naudojimu.

Pranešimą paskelbė: Audris Kutrevičius, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą