Horoskopai

2021 metų karjeros horoskopai pagal gimimo datas

Avinas. Mėgsta naujoves įdomias ir nežinomas. Jų devizas: Visa, kas sunku, turi būti atlikta tuojau pat“. Negali sėdėti sudėjęs rankas, entuziastingai imasi visko, kas nauja ir jaučiasi laimingas, atlikdamas bet kurį darbą ir įgydamas autoritetą. Jam patinka ir sekasi vadovauti. Avinai geri chirurgai, karo vadai, jurisprudencijos žinovai. Tai intelekto ženklas. Daugelis Avinų – talentingi rašytojai ir aktoriai. Su pasisekimu gali dirbti žurnalistikoje, radijuje, televizijoje, visuomeninių santykių srityje, nepakenčia vienodo, monotoniško darbo. Pradėtą darbą jiems užbaigti pritrūksta kantrybės.

Jautis. Siekia kūrybiškai pasireikšti ir materialiai apsirūpinti. Retai keičia pasirinktą veiklą. Tarp Jaučių daug iškilių muzikantų, aktorių. Tai puikūs biznieriai, kantrūs ir metodiški. Jie pamažu, tačiau tvirtai kopia į tobulybę. Juos vertina ir gerbia kolegos. Jaučiai gerai susitvarko su skaičiavimų reikalaujančiu darbu. Myli žemę ir dažnai pasirenka žemdirbio profesiją. Jie imlūs darbuotojai. Konservatyvūs ir nemėgsta naujovių.

Dvyniai. Energingi, jų sprendimai momentalūs, jiems tinka bet kuri veikla, reikalaujanti intelekto ir greitos reakcijos. Jie puikūs technikai ir juvelyrai, dantistai. Dvyniai nepakenčia rutinos ir jaučiasi gerai, turėdami laisvę. Gabūs kalboms, poezijai, menui. Gimusieji po šiuo ženklu iškalbūs, gali dirbti prekyboje. Nemėgsta kritikos. Turi savo nuomonę ir savo požiūrį į darbą, išradingi, dažnai sugalvoja naujus darbo metodus. Erzina juos aplaidumas ir nevalyvumas.

Vėžys. Daugelį Vėžių patraukia pramonė, namie jie puikiai gamina patys. Vėžiui rūpi namai. Moterys gimusios po Vėžio ženklu, būna gabios dekoratorės ir namų interjero dizainerės, puikios motinos ir pedagogės. Joms tinka darbas su vaikais. Vėžiai kruopštūs ir darbštūs. Tarp Vėžių yra kūrybingų žmonių. Jų turtas – grožis. Viskas aplinkui pražysta bendraujant su tais žmonėmis. Vėžys – nuotaikos žmogus ir turėtų rinktis tokį darbą, kuris jam malonus.

Liūtas. Siekia valdyti pasaulį (Napoleonas, Musolinis, F.Kastro). Jis nesitenkina būti „už scenos“ ir gali dirbti negailėdamas jėgų. Pamėgta veikla – teatras. Liūtams visas gyvenimas didelė scena. Jie turi kūrybinę gyslelę ir kūrybinį požiūrį į visas gyvenimo problemas. Jiems gimsta originalių idėjų. Liūtams tinka visuomeninis ir organizatorinis darbas visur, kur reikia glaudžiai bendrauti su žmonėmis.

Mergelė. Pagrindiniai jos bruožai – punktualumas, analitinis požiūris, blaivus mąstymas. Pirmenybę teikia tiriamajam ir redaktoriau darbui. Mažai daro klaidų, už viską jaučia atsakomybę. Nebijo juodo darbo ir dažnai kritikuoja kitus. Pasirenkant darbui Mergelę, reikia įvertinti jos kritinį protą, tikslumą, stropumą ir pareigingumą.

Svarstyklės. Siekia taikos ir harmonijos, daugelis tampa diplomatais, bažnytininkais, advokatais. Svarstyklių gyvenime svarbus vaidmuo tenka grožiui – po šiuo žvaigždynu gimė daug aktorių ir dailininkų. Labiausiai paplitęs užsiėmimas – teisė. Svarstyklių žmonės patrauklūs, lengvai bendrauja su kitais, tačiau aplinka juos ypatingai veikia. Jie negali dirbti purvinoje ir nervingoje aplinkoje. Jeigu darbo aplinkybės suveda su žemesnio lygio žmonėmis, būna nelaimingi.

Skorpionas. Gimę po šiuo žvaigždynu taip skiriasi viens nuo kito, kad sunku nustatyti bendrą jų interesų liniją. Jiems patinka sudėtingas darbas, reikalaujantis daug jėgų ir vaizduotės, vyriškumo ir valios, pavyzdžiui, mokslinis – tiriamasis darbas chemijos, technikos ir fizikos laboratorijose, taip pat chirurgija ir psichologija. Tarp jų daug sportininkų, nes tai jėgos ženklas. Bet kuriuo atveju jie darbštūs ir atkaklūs, turi gerą atmintį, mokymasis jiems teikia džiaugsmą.

Šaulys. Filosofiška, inteligentiška, santūri natūra. Visą gyvenimą stengiasi ką nors nauja sužinoti. Po šiuo ženklu gimė daugelis filosofų ir mąstytojų (Spinoza, Floberas). Šauliai mėgsta gyvūnus, dažnai būna veterinarais. Daugelis pasirenka lektoriaus ar dvasininko darbą. Mėgsta laisvę, keliones, dažnai kaičia gyvenamą vietą.

Ožiaragis. Ožiaragis – tai darbo arklys Zodiake. Laikosi visuomenės nuostatų. Viską daro iš pagrindų, atkakliai siekia tikslo. Po šiuo ženklu gimė daugelis biznierių ir finansininkų. Kruopštiems ir uoliems Ožiaragiams sekasi technika ir amatai, architektūra, jie geri inžinieriai, ypač mechanikai ir elektrotechnikai. Sunkiai sutaria su bendradarbiais dėl savo smulkmeniškumo ir bekompromisiškumo. Ožiaragiams svarbu sėkmė, jie nemėgsta keisti profesiją.

Vandenis. Gali būti lėtokas, bet lengvai įsisavina bet kokią profesiją. Vandeniai išradingi, turi gerą skonį, daugelis artistinius gabumus. Jie kaip magnetas, tokie patrauklūs. Vandeniui reikia vengti rutinos, monotoniško darbo. Vandenio sritys – visuomeninis darbas, politika, mokslas. Vandeniams dera naudotis tiekiamomis jiems galimybėmis ir šansais, ir nieko neatidėti tolimai ateičiai.

Žuvys. Jų ženklas – į priešingas puses plaukiančios žuvys. Tai jų natūros raktas. Vienu atveju Žuvys siekia užsibrėžto tikslo, kitu atveju – svajingos ir artistiškos. Žuvų gyvenime didžiulis vaidmuo tenka menui. Tie žmonės turi nuostabią pasaulėjautą ir jautrią intuiciją. Jie gali būti puikūs gydytojai, ypač psichiatrai, mokytojai, visuomeniniai veikėjai, puikiai prisitaiko prie aplinkos, kruopštūs, pareigingi, protingi.

NaudotosKnygos.lt

8 Comments

Parašykite komentarą