• Studijos - Karjera

  Interaktyvi platforma mokymo įstaigoms ir verslui atveria naujus bendradarbiavimo kelius

  Profesinio mokymo sistemos teikiamų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių atitikties klausimas išlieka ir toliau aktualus. Atrasti vis daugiau bendradarbiavimo taškų tarp verslo ir profesinių mokyklų padeda Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) inicijuota platforma „Profesijos, pritaikytos verslui“. Daugiau kaip 20 naujų partnerystės atvejų rodo, kad į šią bendradarbiavimo platformą įsitraukia įvairių verslų atstovai, sąraše  – gamybos ir perdirbimo, pramonės, transporto ir žemės ūkio, grožio, leidybos, tekstilės ir kiti sektoriai.   Pasitelkus interaktyvią platformą, kurią sudaro kontaktų žemėlapis ir patogi paieškos sistema, profesinio mokymo įstaigos intensyvina bendradarbiavimą su įvairiais verslo sektorių atstovais. „Siekiant didinti profesinių mokyklų absolventų įgyjamų įgūdžių patrauklumą darbdaviams, imperatyvu glaudinti verslo ir švietimo bendradarbiavimą. Projektu įgyvendinamos veiklos ir sukurta…

 • Studijos - Karjera

  Biggest Changes that Have Taken Place Since the Collapse of the Soviet Union and the Berlin Wall Will be Discussed During the Conference

  Representatives of various fields of science will gather on 14–15 October at the international interdisciplinary conference “Turning Point Narratives: Regional Differences of Great Transformation after 1989–1990 (Germany – Baltic States – Poland – Belarus – Russia)” organised by Vilnius University and supported by the German Embassy in Lithuania. Experts in history, political science, law, economics, media theory, sociology, literature and linguistics will discuss what progress our region has made and what path of change has taken place in the last three decades since the collapse of the Soviet Union and the Berlin Wall. The conference will analyse the commonalities and differences in the transformation of Eastern Europe and the Baltic…

 • Studijos - Karjera

  Konferencijoje bus aptartos didžiausios permainos, vykusios po Sovietų Sąjungos ir Berlyno sienos žlugimo

  Spalio 14–15 d. į Vilniaus universiteto organizuojamą ir Vokietijos ambasados Lietuvoje remiamą tarptautinę tarpdisciplininę konferenciją „Lūžio naratyvai: didžiosios transformacijos regioniniai skirtumai po 1989–1990 m. (Vokietija – Baltijos šalys – Lenkija – Baltarusija – Rusija)“ rinksis įvairių mokslo sričių atstovai. Istorijos, politikos mokslų, teisės, ekonomikos, žiniasklaidos teorijos, sociologijos, literatūros ir kalbotyros ekspertai aptars, kokią pažangą mūsų regionas pasiekė ir kokį permainų kelią nuėjo per pastaruosius tris dešimtmečius po Sovietų Sąjungos ir Berlyno sienos žlugimo. Konferencijoje bus analizuojami Rytų Europos ir Baltijos regiono transformacijos bendrumai ir skirtumai po 1989 m., lyginama socialinės ir ekonominės srities raida, teisės, politikos, mokslo ir kultūros evoliucijos suvokimas ir vertinimas. Konferencijos siekis – sukurti bendrą erdvę diskusijoms…

 • Studijos - Karjera

  Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 380-ųjų įsteigimo metinių minėjime

  Jūsų magnificencija Vilniaus universiteto rektoriau, Gerbiamas Teisės fakulteto dekane, Gerbiami profesoriai, dėstytojai, studentai, Garbūs šventės dalyviai, man nepaprastai malonu kartu su Jumis dalyvauti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto jubiliejaus šventėje. 380 metų, prabėgusių nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos išduotos privilegijos, šiandien išskiria Vilniaus universiteto Teisės fakultetą iš kitų Lietuvos teisės mokyklų ir įpareigoja tęsti turtingą teisės mokslų tradiciją. Teisės fakulteto įsteigimas Vilniaus universitete liudija, kad jau tuo metu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenė suvokė savo atsakomybę už šalies valstybingumo pamatus, teisinės sistemos kokybę ir tvarumą. Negalima teigti, kad ši mokykla steigėsi tuščioje dirvoje. Mes visi, net ir tolimi nuo teisės žmonės, žinome, kad Lietuva jau XVI amžiuje garsėjo…

 • Studijos - Karjera

  Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Seime

  2021 m. spalio 25 d. sukanka 29 metai, kai buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Sukakties išvakarėse, spalio 22 dieną, Lietuvos Respublikos Seime rengiama tarptautinė, jau devintoji, mokslinė-praktinė konferencija „Konstitucinio teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkiai“. Konferencijos dalyviai kalbės apie Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui kylančius iššūkius sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus, apie piliečių ir valdžios institucijų santykius, galimybes išvengti valdžių konflikto teisinėje valstybėje. Daug dėmesio bus skirta su COVID-19 pandemija susijusiems klausimams, karantino, kaip administracinio teisinio režimo, keliamiems iššūkiams žmogaus teisių apsaugos standartams ir ekstremaliosios situacijos sąlygomis taikomų ribojimų teisėtumui. Pranešėjai nagrinės ir kitus klausimus, susijusius su lygiomis galimybėmis bei partnerystės institutu, vertindami situaciją žmogaus orumo, teisės viršenybės ir visuomenės nuomonės apklausų…

 • Studijos - Karjera

  Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET kviečia į 30 metų veiklos jubiliejui skirtą renginį

  Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET spalio 10-ąją minės 30 metų veiklos jubiliejų. Šia proga spalio 13 d. 14 val. Vilniaus universitete (VU) vyks specialus renginys, kuriame susirinkusiuosius sveikins VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas ir vienas LITNET įkūrėjų, interneto pradininkas Lietuvoje prof. Laimutis Telksnys. „LITNET tinklas yra neatsiejama mokslo ir studijų proceso dalis. Per šiuos metus sukaupta patirtis, suformuota ir nuolat atnaujinama aukštos kompetencijos specialistų ir ekspertų komanda užtikrina paslaugos tvarumą ir plėtrą. Mūsų buvimas neatsiejama GÉANT tinklo technologine ir organizacine dalimi tai patvirtina, o kartu ir įkvepia tolesniems darbams“, – sako LITNET tarybos pirmininkas Arūnas Stašionis. LITNET istorija prasidėjo…

 • Studijos - Karjera

  Vilniaus universiteto Teisės fakultetas švenčia 380 metų jubiliejų

  Spalio 11 d. Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultetas švenčia 380 metų jubiliejų. Jo istorija siekia 1641-uosius, kai Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza suteikė privilegiją, kuria remiantis buvo leista vykdyti teisės studijas ir įsteigtas VU Teisės fakultetas. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio institucija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Fakultetas iki šiol yra neatsiejama šiuolaikinės Lietuvos teisinės sistemos dalis ir pirmaujančių šalyje teisės specialistų Alma Mater. „Šiandien švenčiame ne tik Teisės fakulteto jubiliejų, bet ir naują etapą Rytų Europos istorijoje. Jau tuomet Lietuva įrodė savo stiprybę Europos teisinėje sistemoje, implementuodama modernius teisės aktus, tokius kaip Lietuvos Statutai, tačiau kokybiškas teisinis išsilavinimas Vilniuje padėjo tvirtus pamatus šimtmečius nekintantiems teisingumo ir teisės principams…

 • Studijos - Karjera

  Pasiūlyti pretendentai į Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją

  Kultūros, mokslo, visuomeninės įstaigos ir organizacijos pasiūlė kandidatus, iš kurių bus išrinktas 2021 metų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas. Premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu. Kandidatais įregistruoti (pavardės pateikiamos atsitiktine tvarka): prof. dr. Rimantas Balsys (pateikė Klaipėdos universiteto senatas); dr. Daiva Vaitkevičienė (pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas); Jolanta Zabulytė (pateikė Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius); Vida ir Arūnas Sniečkai (pateikė Vilkijos Panemunių seniūnaitija); Jonas Vaiškūnas (pateikė Molėtų krašto muziejus); dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas (pateikė Lietuvos liaudies buities muziejus). Iš pradžių Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija iš…

 • Studijos - Karjera

  Šiandien minimas 30-asis interneto Lietuvoje gimtadienis

  Interneto Lietuvoje gimtadieniu laikoma 1991 m. spalio 10-oji, kai prasidėjo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET kūrimo darbai. Ant Seimo pastato buvo sumontuota palydovinio ryšio įranga, kuri leido mūsų šaliai pirmą kartą savarankiškai prisijungti prie pasaulinio žiniatinklio. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius Adolfas Laimutis Telksnys, LITNET tinklo įkūrėjas, pabrėžia, kad šį darbą lietuviai mokslininkai padarė per labai trumpą – trijų mėnesių laikotarpį. Finansiškai parėmė skandinavai. Interneto įvedimas aptartas per konferenciją Vakarų pasaulyje internetas plačiai naudoti buvo pradėtas 1990 m. Tuo metu, pasak profesoriaus, Sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo atliekami moksliniai tyrimai, bandant sukurti ryšių kanalais sujungtų kompiuterių sistemas, tačiau internetas dar neveikė. Ryšys su pasauliu palaikytas tik…

 • Studijos - Karjera

  Išleistas ir pristatytas fotoalbumas „Lietuvos fizikės 2021“

  Baltijos šalių mokslininkių asociacija „BASNET Forumas“ išleido ir spalio 6 d. 44-osios Lietuvos nacionalinės fizikų konferencijos specialioje sesijoje pristatė leidinį „Lietuvos fizikės 2021“. Leidinyje pateikiamos mokslininkių – fizikos mokslų daktarių, dirbančių Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, Fizinių ir technologijos mokslų centre, Vilniaus Gedimino universiteto ir Kauno technologijos universitetų Fizikos katedrose, mokslinių interesų sritys ir portretai, kurių autorius yra žinomas dailininkas ir fotografas Marius Abromavičius. Jo sukurtuose fizikių portretuose išryškintas ne vien moteriškumas, bet ir tokios talento bei profesionalumo dedamosios kaip smalsumas, kūrybiškumas, užsispyrimas siekti tikslo ir meistriškumo. Leidiniu siekiama didinti Lietuvos mokslo institucijose mokslinį darbą dirbančių fizikių matomumą visuomenėje ir skatinti tiksliesiems mokslams gabias merginas ir moteris rinktis šią mokslo sritį savo profesija. Fizika…