Gamta ir gyvūnai

Pažeidimų ekologinėje gamyboje daroma mažiau

VšĮ „Ekoagros“, atliekanti ekologinės gamybos ir nacionalinės kokybės produktų sertifikavimą bei kontrolę, pasibaigus metams analizuoja per praėjusius metus ūkio subjektų patikrų metu dažniausiai nustatytus pažeidimus. Vertinant pastarųjų kelerių metų pažeidimus galima pasidžiaugti, jog pareiškėjai daro jų vis mažiau. Tai leidžia daryti džiuginančią išvadą, kad vis geriau supranta reikalavimus ir jų laikosi.

Pažeidimai – nevienodo rimtumo

Sertifikavimo veikloje patikrų metu nustatomi pažeidimai turi specialų terminą ir yra vadinami neatitiktimis. Neatitikčių nustatoma labai įvairių. Patikros metu kaip neatitiktis fiksuojama tiek prašomos informacijos nepateikimas tikrintojui, tiek netinkamas buhalterinės apskaitos vedimas ar produkcijos ženklinimas, tiek neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų ar genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas ir kt. pažeidimai.

Pažeidimai ir taikomos už juos poveikio priemonės yra skirstomi į penkis lygius pagal sunkumą. Tai gali būti tik įspėjimas, kuriuo nurodoma neatitiktį pašalinti per nustatytą laiką. Bet gali būti ir produkcijos ar net viso ūkio nesertifikavimas už šiurkščius ar sistemingus pažeidimus. Su neatitikčių vertinimo procedūra, patvirtinta direktoriaus įsakymu, galima susipažinti „Ekoagros“ interneto svetainėje www.ekoagros.lt.

Pagrindinė ir stambiausia „Ekoagros“ veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas, o pačią didžiausią dalį iš visų maždaug trijų tūkstančių įstaigos pareiškėjų sudaro užsiimantieji pirmine ekologine augalininkyste, dalis jų augina ir gyvulius. Vertinant pirminėje ekologinėje gamyboje per pastaruosius kelerius metus nustatytas neatitiktis matyti, kad jau antri metai visiškai be jokių, net menkiausių, pažeidimų dirba 45 proc. pareiškėjų.

Dažniausi neatitikimai

Pernai dažniausiai – 550 augalininkystės ūkių nustatyta neatitiktis, kai panaudota neatitinkanti reikalavimų augalų dauginamoji medžiaga. Ekologinės gamybos vienetuose naudojama dauginamoji medžiaga turi būti išauginta pagal ekologiškai gamybai keliamus reikalavimus ir turėti sėklos sertifikatą. Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazę galima rasti www.vic.lt. Neradus pageidaujamos sėklos, reikia pateikti „Ekoagros“ prašymą leisti ekologinės gamybos ūkyje naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą ar sėklas. Be atskiro leidimo galima naudoti įprastinę sertifikuotą nebeicuotą sėklą iš augalų rūšių sąrašo, atnaujinamo kiekvienais metais.  

2018 m. augalų derlius 524 ūkiuose ar jų dalyse neatitiko Žemės ūkio ministerijos nustatytos minimalios ribos. 2017-aisiais tokių problemų turėjo 379 ūkiai. Dažniausiai dėl to kalta gamta ir netinkamos oro sąlygos. Pastarieji dveji metai buvo sudėtingi. 2017 m. didelis kritulių kiekis trukdė nuimti užaugintą derlių, įdirbti žemę, pasėti žieminius javus. 2018 m. atvirkščiai – kritulių trūko, didesnėje šalies dalyje buvo sausra ir augalai negalėjo normaliai vystytis. Daugelyje laukų buvo sertifikuota kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“.

Liūdna, bet vis dar yra atvejų, kai ekologiniuose ūkiuose nustatomas sintetinių trąšų, pesticidų, beicuotos sėklos ar kitų ekologinėje gamyboje neleidžiamų medžiagų panaudojimas: 2016 m. – 23, 2017 m. – 33, 2018 m. – 40.

Bendra situacija gerėja

Žymiai mažėjo atvejų, kai auginama paralelinė produkcija – augalai ir jų produktai, kurių negalima lengvai atskirti bet kuriuo metu. 2018 m. tai nustatyta 374 ūkiuose, o 2017 m. tokių pažeidimų buvo net 469. Ekologinės gamybos ir įprastiniuose laukuose bei apsaugos juostose ar skirtingų statusų laukuose reikia auginti tokius augalus, kuriuos būtų galima lengvai atskirti tiek augimo, tiek sandėliavimo metu.

Ne visuomet ekologinės gamybos ūkiuose buhalterinė apskaita vedama ir tikrinimo metu pateikiama sertifikavimo įstaigos darbuotojams: 2018 m. šis pažeidimas nustatytas 96 ūkiuose, 2017 m. tokių pažeidimų buvo 143. Ūkiuose turi būti nuolat pildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas ir pateikiamos sertifikavimo įstaigos darbuotojams, kas 2018 m. 146 ūkiuose nebuvo atlikta laiku (2017 m. – 254). Taip pat sumažėjo reikalaujamo augalų ir medžių tankumo, sėjomainos reikalavimų, produktų atsekamumo transportuojant, neekologiškos produkcijos realizavimo kaip ekologiškos bei kt. pažeidimų.  

Galima ypač pasidžiaugti, jog pareiškėjai vis geriau supranta gyvulininkystės reikalavimus ir daro gerokai mažiau pažeidimų. 2018 m. jų nustatyta 148 ūkiuose, o 2017 m. buvo 275.

„Primename, kad esame ne tik ūkio subjektų veiklos kontrolierius, kuris nustato neatitiktis ir taiko poveikio priemones, bet ir pagalbininkas ūkininkams. Todėl raginame iškilus bet kokiems neaiškumams susisiekti su mūsų darbuotojais“, – sako Tomas Demikis, „Ekoagros“ kokybės vadovas, šiuo metu atliekantis įstaigos direktoriaus funkcijas.

„Ekoagros“ informacija

Jei pageidautumėte daugiau informacijos šia tema, galite kreiptis į „Ekoagros“ Telšių filialo direktorių Darių Šion, atlikusį neatitikčių analizę, mob. +370 698 70681, el. p. darius.sion@ekoagros.lt

Pranešimą paskelbė: Irma Minskienė, VŠĮ „Ekoagros“

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą