Gamta ir gyvūnai

Baigėsi ekologinių ūkių patikrų sezonas

Sertifikavimo įstaiga, pagal teisės aktų reikalavimus, iki spalio 15 d. atlieka fizines patikras visuose ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse, kurie pageidavo sertifikuoti pirminę ekologinę gamybą, taip pat pas ūkio subjektus, norinčius sertifikuoti nacionalinės kokybės produktus.

Kas tikrinama kasmetinėse patikrose

Sertifikavimą sudaro keli etapai. Procesas prasideda, kai ūkininkas ar įmonės savininkas deklaruodamas pasėlius ir gyvūnus pažymi, ką pageidauja sertifikuoti. Sertifikavimo įstaiga įvertina visus duomenis ir suplanuoja patikrinimus, tada pagal parengtą planą tikrintojas vyksta į ūkį atlikti patikrinimo. Faktinius duomenis, dokumentų įrašus, kitą svarbią informaciją jis suveda į patikrinimo protokolą ir perduoda sertifikavimo ekspertui. Šis remdamasis patikros duomenimis, kita informacija atlieka ūkio valdos įvertinimą ir nustato jo atitiktį reikalavimams.  

Tikrintojai pirminės gamybos patikrų ūkiuose metu tikrina gamybos žurnalus, buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus, apžiūri ir įvertina laukus, juose auginamus augalus, sandėliavimo ir kitas patalpas, gyvūnus ir jų laikymo sąlygas. Kilus įtarimams dėl neleistinų medžiagų panaudojimo imami mėginiai laboratoriniams tyrimams.

Galutiniai skaičiai – po ekspertizės

Praėjusiais 2018 metais iš viso sertifikuoti 2734 ekologinės gamybos ūkio subjektai. Iš jų 2448 užsiėmė pirmine gamyba, likusieji – tolesniu produktų tvarkymu, perdirbimu, prekyba, vadinamąja antrine gamyba, kurios patikros vykdomos ištisus metus. Taip pat pernai buvo sertifikuoti 356 nacionalinės kokybės produktų gamintojai.

„Patikrų sezoną šiais, kaip ir ankstesniais, metais užbaigėme laiku, iki Ekologinio žemės ūkio taisyklėse numatyto termino, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. – Tikslius sertifikuotų ūkių skaičius paskelbsime metų gale, kai pasibaigs papildomos patikros, ekspertai atliks savo darbą ir visiems sertifikuotiems gamintojams išsiųsime sertifikatus.“

Nelieka be priežiūros

„Ekoagros“ I-ojo sertifikavimo skyriaus vadovas Virginijus Masionis apibūdindamas sezoną pažymi, jos jis išsiskyrė dėl neįprastų gamtinių sąlygų – pavasarinių šalnų ir sausros, kas sudarė keblumų atliekant patikras ir padarė žalos ūkininkams. „Dalį laukų tikrai šiemet teko sertifikuoti pažymint, jog derlius yra ypač mažas dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, – sako ir įstaigos Telšių filialo vadovas Darius Šion.

Patikrų sezono pabaiga nereiškia, kad ekologiniai ūkiai lieka be priežiūros. Sertifikavimo įstaiga juos visus jau patikrino vieną kartą per metus, kaip tą numato teisės aktai. Tačiau ir toliau bus vykdomi papildomi patikrinimai rizikinguose ūkiuose, taip pat patikrinimai iš anksto neįspėjus.

Svarbiausias sertifikavimo tikslas – suteikti pasitikėjimo visoms suinteresuotoms šalims, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus.

Pranešimą paskelbė: Irma Minskienė, VŠĮ „Ekoagros“

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą